De directeur van een groeiend hightech productiebedrijf staat dagelijks voor uitdagingen vanwege de voortdurende spanning tussen de sales- en productieafdelingen. Het sales team streeft naar snelle doorlooptijden om aan de vraag van klanten te voldoen en om marktaandeel te behouden, terwijl de productieafdeling onder constante druk staat om producten van hoge kwaliteit te leveren, vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals onduidelijkheden die eerst door klanten moeten worden beantwoord of vertraagde leveringen van essentiële materialen.

Deze spanningen leiden regelmatig tot frustraties en inefficiënties binnen het bedrijf. Het is voor de directeur niet altijd duidelijk wie de uiteindelijke beslissingen kan nemen in situaties waarin sales- en productiebelangen conflicteren. Bovendien constateert de directeur dat de communicatie tussen de afdelingen soms tekortschiet, waardoor problemen niet tijdig worden opgelost en vertragingen optreden in het productieproces.

Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe organisatorische groei veelal leidt tot veranderingen in processen, structuren en dynamieken binnen een bedrijf. Nieuwe afdelingen, producten, marktuitbreidingen en veranderende klantbehoeften kunnen verschuivingen veroorzaken in de manier waarop beslissingen worden genomen en wie verantwoordelijk is voor welke aspecten van de bedrijfsvoering.

Het is essentieel voor directeuren en management om de huidige posities, structuur en processen te analyseren, en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen helderheid hebben over hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Bent u eraan toe om uit de waan van de dag te komen en met uw collega’s de koers opnieuw scherp te stellen? Wilt u meer zicht op latent talent van uw managementteam en samen met hen de doelen van uw bedrijf concreet in plannen vertalen?

Dan is In-Remise uw partner om dit proces nuchter en praktisch te begeleiden. Voor ieder opdrachtgever is dit maatwerk. We nodigen u daarom van harte uit om kennis te maken voor het verkennen van de mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *