Niemand is 24/7 succesvol. Het is een illusie dat je in je werk altijd de gewenste resultaten realiseert en dat succes je komt aanwaaien. Als je alleen maar successen kent, maakt dat je steeds meer anderen gaat wantrouwen.

Het is niet zo gek dat we graag succesvol willen zijn. Echter, als je even niet succesvol bent, is het gemakkelijk om de schuld aan anderen te geven.

Vanuit je ontevredenheid kun je jezelf gaan zien als slachtoffer of juist anderen aanklagen. Herkenbaar?  

Wanneer je jezelf ziet als slachtoffer, dan:
 • voel jij je machteloos en zie jij jezelf als slachtoffer van de omstandigheden;
 • leg je de verantwoordelijkheid voor problemen bij iemand anders;
 • zeg je dat je het niet meer weet, dat je het niet meer onder controle hebt en dat je het al eerder hebt geprobeerd ook zonder succes;
 • ga je klagen of mopperen en vraag je aan anderen of ze het ook herkennen waarover je klaagt of moppert;
 • geef je aan dat het toch altijd aan jou ligt waarom het niet goed gaat en dat je toch altijd de schuld krijgt;
 • geef je aan dat je het niet meer ziet goedkomen, dat er toch niets verandert, en;
 • probeer je anderen mee te slepen in de negativiteit.
Wanneer je anderen aanklaagt, dan:
 • geef je ander de schuld;
 • richt je je op de fouten van anderen;
 • wijs je met de vinger en benadruk je wat er fout is gegaan;
 • gebruik je negatieve taal (verwijten, kritiek en sarcasme);
 • veroordeel je anderen zonder hem/haar de kans te geven zichzelf te verdedigen of te verbeteren;
 • neem je een autoritaire of dominante positie in door de ander te ondermijnen of te intimideren;
 • draag je niet bij aan een positieve samenwerking en een gezonde werkomgeving;
 • geef je ontkennende reacties;
 • zoek je de tegenaanval op;
 • ga je zaken bagatelliseren, of;
 • veroorzaak je een negatieve sfeer.

Beide dynamieken dragen bij aan een giftige werkcultuur waarin vertrouwen en samenwerking afnemen. Het gaat ten koste van de sfeer binnen je team, de productiviteit en draagt zeker niet bij aan jouw succes.

Want op het moment dat jouw collega in een slachtoffers-rol zit dan:

 • leidt dit tot verschuiving van verantwoordelijkheid en krijg jij of andere collega’s het drukker;
 • wordt er gewacht tot er een “redder” komt in plaats van proactief oplossingen te zoeken;
 • kan het collega’s beïnvloeden om ook een passieve houding aan te nemen;
 • ontnemen ze zichzelf de mogelijkheid om groeien, te leren en zich te ontwikkelen.


Maar ook als jouw collega in de rol zit van aanklager, dan:

 • kunnen andere collega’s het gevoel hebben dat ze bekritiseerd worden en onder druk worden gezet;
 • heeft voortdurend kritiek effect op het zelfvertrouwen en wordt daarmee ook de capaciteiten en talenten van anderen aangetast;
 • dan kunnen ze terughoudend worden om risico’s te nemen en daardoor innovatie belemmeren, zeker als ze bang zijn voor kritiek;
 • kan het anderen ontmoedigen om zich volledig in te zetten.

In een bedrijfscultuur waar dit gedrag een normale gang van zaken is, zullen successen minder vaak worden ervaren.

Wil je van dit gedrag af binnen je team, neem dan contact met ons op. Aan de hand van ons bewezen model staan we stil bij de belangrijkste facetten om te zorgen voor een ommekeer. Realiseer je dat je niet 24/7 successen gaat boeken, maar wel meer dan nu.