Als falen wordt gedefinieerd als: het niet bereiken van gewenste resultaten, kan leiderschap inderdaad falen.

Zelfs de meest capabele leiders kunnen falen in het nastreven van succes voor hun organisatie. Ondanks een scherpe visie en een doortastend stappenplan kan een leider zijn doelen niet halen door bijvoorbeeld economische omstandigheden, concurrentie of onvoorziene gebeurtenissen.

Er zijn leiders die wel succesvol zijn maar niet de juiste beslissingen nemen en/of niet effectief communiceren. Noem het geluk, timing of het feit dat andere teamleden de zwakke punten van de leider compenseren.

Volgens Bernard Bass omvat leiderschap het inspireren en motiveren van medewerkers. Het doel is dat ze boven hun eigen belang uitstijgen en zich richten op de missie van de organisatie. Leiderschap stimuleert individuen om hun volledige potentie te benutten en bevordert positieve veranderingen in professioneel gedrag en effectieve communicatie.

Wanneer leiderschap schittert, maar uitvoering struikelt

Als leiderschap niet faalt, maar de uitvoering ervan wel, kan dit wijzen op een verschil tussen de intenties, het plan en hoe het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk.

Het ware leiderschap wordt vaak op de proef gesteld en komt tot uiting in tijden van crisis of onvoorziene omstandigheden. Dan komt het aan op de uitvoering.

Van de situaties die we in de praktijk waarnemen hebben we een top 7 samengesteld:

1. Leidinggevenden richten zich niet op de missie van de organisatie maar sturen op doelen.
Het primaire doel van leiderschap, namelijk het inspireren en motiveren van medewerkers, gaat verloren in de druk om meetbare resultaten te behalen.

2. Leidinggevenden praten vaak over mensen in plaats van met mensen.
Het klagen verbindt. Echter het gebrek aan effectieve communicatie kan leiden tot een kloof tussen leiders en medewerkers, waardoor het moeilijk wordt om een gemeenschappelijke visie en betrokkenheid te creëren.

3. Leidinggevenden pakken conflicten aan, maar de weerstand blijft bestaan.
Het aanpakken van conflicten is een belangrijk aspect van leiderschap. Echter, als dit niet op een constructieve en empathische manier gebeurt kan het leiden tot blijvende weerstand of zal dit een negatieve invloed hebben op de teamdynamiek.

4. Leidinggevenden dringen erop aan dat je verantwoordelijkheid moet nemen zonder de bevoegdheden te benoemen.
Het benadrukken van verantwoordelijkheid zonder de juiste bevoegdheden kan leiden tot frustratie en belemmeringen voor effectieve uitvoering.

5. Leidinggevenden reageren en besluiten impulsief in plaats van eerst te reflecteren.
Leiders kunnen worstelen met een gebrek aan zelfinzicht, waarbij ze mogelijk niet volledig begrijpen hoe hun eigen overtuigingen, vooroordelen of blinde vlekken hun leiderschapsstijl beïnvloeden. Dit kan leiden tot inconsistente besluitvorming en communicatie, en het vermogen om anderen te inspireren belemmeren.

6. Leidinggevenden hebben moeite met hun inlevingsvermogen vanwege hun resultaatgerichtheid.
In sommige gevallen kunnen leidinggevenden moeite hebben met het uiten van empathie en het begrijpen van de perspectieven en behoeften van medewerkers. Dit kan resulteren in een gebrek aan verbinding en een verminderde motivatie bij het personeel.

7. Leidinggevenden omarmen de zekerheid en vechten tegen veranderingen.
Leiders kunnen weerstand ervaren tegen verandering, zowel bij henzelf als bij medewerkers. Dit kan voortkomen uit angst voor het onbekende. Het kan dan een uitdaging worden om een cultuur van aanpassingsvermogen en innovatie te bevorderen.

Deze situaties vertegenwoordigen uitdagingen die veel organisaties en leidinggevenden tegenkomen in de praktijk.

Het team van In-Remise haalt leidinggevenden en teams uit de waan van de dag.
Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar het vraagstuk om vervolgens elke leider op het juiste spoor te zetten van wat de betreffende organisatie nodig heeft op dat moment.

Wil je weten wat In-Remise voor jouw organisatie kan betekenen? We komen graag met je in contact.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *