Ondanks de lange werkdagen die je maakt en de gesprekken die je met je teamleden voert, is er een discrepantie tussen jouw inspanningen, de resulterende productiviteit en de kwaliteit van de productie. Productiefouten, vertragingen in de levering aan klanten en klachten over de kwaliteit doen zich voor.

Het is begrijpelijk dat je probeert te delegeren. Maar wat frustrerend als je merkt dat je teamleden niet altijd doen wat je zegt of wilt. Als groei het doel is voor je organisatie, is simpelweg nog harder werken geen duurzame oplossing.


Aandachtspunten / Tools

Krachtig delegeren: meer dan instructies geven

De kunst van delegeren reikt verder dan enkel instructies geven; het omvat het overdragen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan je teamleden. Maar wat als dit proces niet het gewenste succes oplevert?


Kristalheldere instructies: het geheim van uitvoering

Het is “gevaarlijk” om aan te nemen dat je boodschap duidelijk overkomt. Zelfs als je teamleden begrijpen dat er taken zijn, kan het “hoe” onduidelijk blijven. Om stagnatie te voorkomen is het cruciaal om taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen gedetailleerd uit te leggen.

Praktische tip: Neem de tijd om te bespreken en vragen te beantwoorden. Geef duidelijke informatie over wat moet worden gedaan, waarom het van belang is en welk resultaat wordt nagestreefd.


Potentieel ontsluiten: de kracht van vaardigheden

Laat de aanname los dat iemands opleiding of ervaring automatisch leidt tot effectieve taakuitvoering. De natuurlijke talenten van een teamlid kan elders liggen. Evalueer vaardigheden aan de hand van deze drie criteria:

  1. Begrip: herkent jouw teamlid de logica in zijn/haar rol en de impact van keuzes?
  2. Wilskracht: is er intrinsieke motivatie om door te zetten in plaats van uit plichtsgevoel?
  3. Capaciteit: beschikt jouw teamlid over de nodige fysieke, intellectuele, emotionele en sociale capaciteiten?

Bij teamleden die op bestuurs – of directieniveau werken, kijken we ook naar spirituele capaciteiten (deze hebben betrekking tot persoonlijke waarden, denkwijze en het begrijpen van diepere levensvragen).

Praktische tip: Investeer in training en ontwikkeling. Zorg ervoor dat je teamleden de benodigde vaardigheden en hulpmiddelen hebben om taken met succes uit te voeren, rekening houdend met hun natuurlijke talenten.


Autonomie cultiveren: balans tussen controle en creativiteit

Loslaten kan uitdagend zijn, vooral wanneer kwaliteit en kwantiteit in het geding zijn. Te veel controle belemmert creativiteit en eigen inbreng. Dit kan resulteren in een gevoel van onderwaardering bij je teamleden.

Praktische tip: Geef je team ruimte om hun benaderingen te kiezen en de gevolgen van hun keuzes te overwegen. Moedig nieuwe ideeën aan en bespreek hoe ze kunnen bijdragen aan het geheel.


Katalyseren van communicatie: voorkom misverstanden

Misverstanden liggen op de loer en kunnen de voortgang verstoren. Bewuste aandacht voor luisteren en perspectieven van teamleden is essentieel. Wist je dat je op vijf verschillende niveaus kunt luisteren en vanuit vijf verschillende perspectieve kunt kijken naar hetzelfde?

Praktische tip: Vraag regelmatig om updates en stel vragen om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.


Vertrouwen opbouwen: een pijler van succes

Vertrouwen is van vitaal belang en verhoogt de prestaties. Focus je op presteren dan komt vertrouwen in gedrang. Focus je op vertrouwen dan bevorder je de prestaties.

Praktische tip: Benadruk niet alleen wat fout gaat, maar benoem ook wat goed gaat. Werk samen aan oplossingen voor uitdagingen en houd je aan de gemaakte afspraken.


Eigen prioriteiten en grenzen: jouw succes in balans

Tegenstrijdige prioriteiten bij jouw team kunnen conflicteren met gedelegeerde taken. Onderschat hierbij niet de impact van belangen. Het vinden van een balans tussen ondersteuning bieden en jouw eigen doelen nastreven is van groot belang. Een bewust keuze vanuit ons om stil te staan bij jouw focus.

Praktische tip: Bespreek vooraf tijdslijnen en prioriteiten, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft verwachtingen en taakverdeling.


Waardering voor prestaties: de drijvende kracht

Erkenning en aandacht voor je teamleden verhoogt de tevredenheid en betrokkenheid wat weer leidt tot verbeterde prestaties. Daarom maken wij gebruik van externe locaties om te werken aan het moraal en de spirit van je team.

Praktische tip: Geef regelmatig constructieve feedback en erkenning voor voltooide taken. Toon waardering voor inzet en prestaties, wellicht met een kleine traktatie.


Van tevredenheid naar motivatie: de weg van succes

Motivatie is de sleutel tot alle genoemde aspecten en heeft directe invloed op prestaties, teamdynamiek en de werkomgeving als geheel. Motivatie drijft individuen om zich in te zetten, doelen na te streven en bij te dragen aan de organisatie.

Tip: Communiceer de bredere context en het belang van taken. Betrek je team bij persoonlijke en bedrijfsdoelen.


Hoe duidelijk zijn jouw doelen nu?
Als je duurzaam wilt groeien en streeft naar een verbeterde productie, nodig ik je uit om contact met ons op te nemen.