Past de beoordelingssystematiek in deze moderne tijd waarin thuiswerken het nieuwe “normaal” is geworden? Bij veel organisaties hebben medewerkers de mogelijkheid gekregen om vanuit huis te werken. Dit thuiswerken biedt organisaties en werknemers voordelen, maar ook uitdagingen.

Vanuit In-Remise hechten wij waarde aan proactief leiderschap waarbij directeuren vooruitdenken en zich actief voorbereiden op aankomende situaties. Hoe beoordeel je medewerkers die veel vanuit huis werken?

Het is een feit dat onderzoek aantoont dat het stellen van specifieke doelen kan leiden tot hogere prestaties. Dat eerlijke beloningen en erkenning de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers vergroten. En dat het verminderen van subjectiviteit en vooroordelen in beoordelingssystemen kan helpen bij het waarborgen van eerlijkheid en transparantie. Hier kun je als leidinggevende niet omheen.

Moderne beoordelingssystemen zijn niet alleen gericht op het meten van prestaties maar ook op het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving waarin persoonlijke groei in relatie staat tot groeps- en/of teamvorming.

Wat betekent dit voor jou als moderne directeur?

Je begrijpt de essentie van beoordelingen. In hoeverre kun jij jouw collega’s beoordelen in deze dynamische tijd? Een tijd waarin ook de Z-generatie haar intrede op de arbeidsmarkt heeft gedaan. Het antwoord hierop is mede afhankelijk van een aantal essentiële vragen aan jou als directeur.

  • In hoeverre geef je het goede voorbeeld door jezelf te gedragen op een manier die overeenkomt met de gewenste cultuur van de organisatie?
  • Heb je als leidinggevende actief gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van vertrouwen en dat medewerkers zich “veilig” voelen?
  • Pas je constructieve feedback toe op het moment dat je afwijkend gedrag waarneemt?
  • Stimuleer je medewerkers om hun zorgen en ideeën te uiten?
  • Heb je een omgeving gecreëerd waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen?
  • Bespreek je de verantwoordelijkheid en het vermogen van de medewerker als niet wordt voldaan aan jouw verwachtingen en doelen?
  • Heb je conflicten aangevoeld en op een constructieve manier aangepakt door inzichten te geven of conflictoplossingen aan te gedragen?
  • Durf je te kijken naar prestaties (door stil te staan bij de som die bepalend is geweest voor het resultaat) om eerlijk en rechtvaardig te kunnen belonen en erkennen?
  • Was jouw communicatie effectief over doelen, verwachtingen en de strategie hoe resultaten te realiseren?

 

Wij geloven dat moderne directeuren een evenwicht moeten vinden tussen het nastreven van zakelijke doelen en het creëren van een werkomgeving waarin (thuis)medewerkers zich gewaardeerd voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de organisatie.

Dit vereist vaardigheden in leiderschap, communicatie, conflicthantering en het vermogen om een positieve bedrijfscultuur te cultiveren. Het betekent ook dat directeuren zich bewust moeten zijn van de impact van hun gedrag op anderen en bereid moeten zijn om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van hun medewerkers en organisatie.

Wat is dan de nieuwe maatstaf?

Dit betekent dat de nieuwe maatstaf voor het beoordelen van werk zich verplaatst van een louter resultaatgerichte evaluatie naar een meer veelzijdige benadering, waarbij de nadruk ligt op verschillende aspecten van prestaties, gedrag en bijdragen van medewerkers. Het houdt rekening met niet alleen meetbare prestaties, maar ook met kwalitatieve factoren zoals creativiteit, luistervaardigheid, samenwerking, flexibiliteit, en mogelijkheden en oplossingen zien. Door deze bredere benadering wordt een completer beeld verkregen van de waarde die een medewerker toevoegt aan het team en de organisatie als geheel. Dit kan leiden tot een meer gebalanceerde evaluatie die de individuele groei en ontwikkeling stimuleert, evenals een positieve en productieve werkomgeving bevordert.

Meer weten?