Het is menselijk om voortdurend naar meer te streven. Menig directeur streeft dan ook naar meer succes, meer erkenning en meer prestaties. In deze, soms obsessieve, zoektocht naar groei en vooruitgang kun je jezelf als directeur verliezen. Het is de permanente onrust die ons ‘aan’ laat staan en we raken verstrikt in een nooit eindigende cyclus van prestaties leveren zonder dat we ooit tevreden zijn.

Het verlangen naar succes kan verlammend zijn en ervoor zorgen dat we steeds hogere doelen stellen. Het lijkt net alsof we denken dat wanneer we ons ultieme doel hebben bereikt, we eindelijk rust kunnen vinden. Maar de waarheid is dat de grens steeds verder verschuift en het nooit genoeg lijkt te zijn. We blijven streven naar meer, altijd op zoek naar beloning en erkenning voor onze inspanningen.

Deze drang naar succes kan tot gevolg hebben dat je als directeur te veel in detail(s) treedt om grip te houden op elk aspect van je bedrijf. Hierbij geldt dat een hogere productiviteit bijdraagt aan het behalen van succes.

Naarmate je bedrijf groeit, zijn er steeds meer mensen die bezig moeten zijn met uitvoerende taken. De nadruk ligt dan zeker op productiviteit en het slim laten werken van medewerkers. Als directeur ben je vooral bezig met het optimaliseren van processen, het stellen van doelen en het motiveren van het team om efficiënt te werken. Oftewel, je bent gericht op het behalen van meetbare resultaten en het maximaliseren van de prestaties van de medewerkers.

Maar dan groeit jouw bedrijf verder. Je hebt managers aangesteld, een toenemende verantwoordelijkheid over meer mensen en complexere beslissingen met betrekking tot een breder scala aan operationele en strategische zaken. In plaats van dat jij meer tijd zou moeten krijgen, ben je drukker geworden. Door deze waan van de dag is de kans groot dat jij jezelf verliest. Je raakt verwijderd van jezelf, jouw (kern)waarden en wat jou als directeur (en daarmee als bedrijf) uniek maakt.

Wij willen je met dit artikel inspireren en bewust maken van de druk die je kunt voelen om jouw bedrijf te laten groeien en wat de impact daarvan is op jezelf en je team. Hoe effectief is het leiderschapsteam, waar jij onderdeel van bent, geweest? Overweeg verschillende strategieën voor groei, waarbij je rekening houdt met de bedrijfscultuur en je eigen identiteit.

Vanuit In-Remise halen we je graag even uit de waan van de dag om stil te staan bij zaken die echt belangrijk voor jou zijn.