In-Remise is partner voor ondernemers, teams en individuele medewerkers met een duidelijke focus op het in lijn brengen van strategie, mens en organisatie. Wij geloven niet in het aanleren van trucjes, maar in het bieden van inzichten voor het stimuleren van een vernieuwde manier van samenwerken. Hiervoor werken we met ons eigen model dat ingaat op alle facetten om visie van papier naar praktijk te brengen en alle medewerkers mee te krijgen. 
Geen vraagstuk en ontwikkelbehoefte is hetzelfde, zo ook niet onze benadering en inzichten die we geven aan bedrijven waarmee wij mogen samenwerken. 

HOE

In-Remise werkt met haar eigen ontwikkelde model waarbij alle facetten worden geanalyseerd die van belang zijn voor succesvol ondernemen. We zijn voorstander van het bekrachtigen van wat goed is en werken vanuit deze visie aan haalbare ontwikkeldoelen. Samen leren en individueel leren gaan hierbij hand in hand. Vanuit bewezen theorieën en pragmatische oefeningen zetten we aan tot reflectie en nieuw gedrag.

Meer weten over onze aanpak? 

 

In Remise model uitleg tijdens bezoek

WAT

Geen vraagstuk is hetzelfde. Wat wèl altijd en overal hetzelfde is, is de behoefte om uit de waan van de dag te komen. Door als het ware “in remise” te gaan, kijken we met andere ogen naar ogenschijnlijke vastgeroeste patronen, vervelende dilemma’s en standvastige overtuigingen.

Onze overtuiging is dat eerlijkheid en transparantie de basis vormen voor vertrouwen en geloofwaardigheid. Dat elkaar respecteren en waarderen van verschillende perspectieven en ideeën kan leiden tot innovatieve oplossingen en betere resultaten. Onze betrokkenheid bevordert de synergie, de kennisuitwisseling en gezamenlijke inspanningen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. 

Enkele voorbeelden van de aanpak van In-Remise:
1. Strategie sessie (Visie, Strategie, Doelen)

Hoe borg je het bestaansrecht van je bedrijf?
Op een inspirerende locatie gaan we met het MT in één of meerdere sessies lijn brengen in datgene wat in het bedrijf wordt omschreven als “onze visie”.
We werken aan het helder maken van de strategie en bijbehorende (sub)
doelen.

2.  Van “samen werken” naar “samenwerken”

Hoe maak je van collega’s die samen werken één samenwerkend team? We beginnen bij de basis en nemen het team mee in hun eigen ontwikkeling en bijbehorend leiderschap. “Ken u zelve en vooral elkaar”

3. Van klagen naar dragen

Hoe krijg je de onderstroom naar boven, en wat ga je er vervolgens mee doen?
Klagen en mopperen, beide hebben een functie. Ze bieden een kans voor verbetering en thematische aanpak op haalbare doelen.

4. Van brandjes blussen naar koers houden

Hoe ga je als MT van “werken in je bedrijf” naar “werken aan je bedrijf”? Dit is een voortdurend proces waarbij aanvullende of juist nieuwe strategieën nodig kunnen zijn. De thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: leiderschap, aandacht, focus, afstemming en communicatie. 

5. HR: van strategie naar verankering in de lijn

Zijn de managers voldoende bekwaam in de HR-skills die nodig zijn op de werkvloer? Is er oog voor talent? Worden signalen voldoende opgepikt?
In-Remise gaat in gesprek met uw teamleads en verrijkt hen met skills om hun werk nog mooier te maken.

HR in de lijn

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen bieden, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

In-Remise is een label dat voort is gekomen vanuit de samenwerking tussen 
Nieuwe Trek & Visie Selectie & Advies B.V.

© 2023 in-remise.nl alle rechten gereserveerd